اروم املاک
370,000,000 تومان
شماره آگهی: 1946
اروم املاک
قطعه زمین تجاری

توضیحات آگهی

ی قطعه زمین تجاری، بر جاده دریا، با موقعیت تجاری عالی، با خودرو هم معاوضه میکنم